Projectomschrijving

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op ziektes die gepaard gaan met een beperkte levensverwachting en een behoefte aan palliatieve zorg.

Doel: kwalitatief hoogwaardig palliatief zorgaanbod voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Dit project heeft als doelstelling de ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma op het terrein van palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Proces: ontwikkeling, invoering en evaluatie interventieprogramma

Het project bestaat uit 5 fasen:

  1. Systematische literatuurstudie
  2. Ontwikkeling van het interventieprogramma
  3. Invoering van het interventieprogramma in meerdere GGZ-organisaties
  4. Evaluatie van het programma op bruikbaarheid en voor de kwaliteit van de palliatieve zorg voor de doelgroep
  5. Kennisverspreiding, implementatie en borging van het interventieprogramma, zowel in de GGZ-praktijk als in het onderwijs

Het project resulteert in een kwalitatief hoogwaardig palliatief zorgaanbod voor de genoemde doelgroep waarbij maximaal rekening wordt gehouden met individuele kenmerken van de patiënt.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website