Projectomschrijving

Aanleiding

Aandacht voor zingeving en levensvragen is onderdeel van palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn hierin gespecialiseerd, maar geestelijke verzorging is nog niet goed ingebed in de thuissituatie. Dit komt doordat het niet zo bekend is, er weinig structurele financiering is en geestelijk verzorgers ondernemerschap moeilijk vinden.

Doel

Betere inbedding van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de thuissituatie.

Werkwijze

We hebben onderzocht hoe geestelijk verzorgers eerdergenoemde problemen rondom zichtbaarheid, financiering en ondernemerschap hebben opgelost. Daarvoor beschreven we van 147 zorgorganisaties hoe zij geestelijke verzorging in de thuissituatie vormgeven, voerden we gesprekken met geestelijk verzorgers en andere zorgverleners en hielden we een enquête onder ex-cliënten van geestelijk verzorgers.

Resultaten

Onmisbare oplossingen voor inbedding van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de thuissituatie waren:

  • regelmatige afstemming op de lokale situatie van financiering, aanbod van diensten en samenwerking
  • regelmatig persoonlijk contact met zorgverleners en burgers
  • actieve inzet van de verschillende expertises van geestelijk verzorgers
  • beschikbare ondersteuning voor financiën en zorgkwaliteit

Er zijn verschillende producten ontwikkeld waarmee geestelijk verzorgers betere afspraken kunnen maken over samenwerking met andere zorgverleners. En hoe beleidsmakers de zorg zo kunnen organiseren dat het samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere zorgverleners stimuleert. Deze producten zijn te vinden op Palliaweb.

Context

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen.

Ontwikkelde materialen

Interview

Inmiddels heeft het project al allerlei hulpmiddelen opgeleverd om de geestelijke verzorging en zorg rondom zingeving thuis te verbeteren. In dit interview vertellen de onderzoekers van alle PLOEG-projecten, als ook een huisarts, een geestelijk verzorger en een patiënt, over de meerwaarde hiervan.

> Lees het interview

Andere PLOEG-projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website