Projectomschrijving

Verbinding 1e en 2e lijn bevorderen

Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland wilde verbinding bevorderen in de palliatieve zorg door aansluiting te realiseren tussen de 1e lijn en het project ‘Coalities om de mens’ in de 2e lijn. Dit om tot gezamenlijke besluit- en teamvorming te komen en de ontwikkeling van gecoördineerde en integrale palliatieve zorg te stimuleren.

Resultaat inzetten PaTz

Tijdige identificatie van palliatieve patiënten door gebruik van een zorgregister was mogelijk, maar gebruiksonvriendelijk. Toename van proactief en anticiperend samenwerken tussen huisarts en wijkverpleegkundige was zichtbaar. Net als verhoging en verbreding van deskundigheids-/kennisniveau bij beide groepen door o.a. casuïstiek en aanwezigheid kaderhuisarts en palliatief verpleegkundig consulent.

Aanbevelingen voor implementatie

  • Continueer van PaTz-groepen
  • breng ontwikkelingen vanuit 2e lijn verder in verbinding brengen met PaTz
  • stimuleer verdergaande samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige
  • communiceer resultaten/bevindingen van PaTz met deze groepen in de regio.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website