Projectomschrijving

Doel

De Stadsmaatschap Utrecht is een coöperatie van Utrechtse Huisartsen. Ze wil samen met de thuiszorgorganisatie(s) in Utrecht, het palliatief netwerk Utrecht e.o. én de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTZ) de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase verbeteren.

Werkwijze

In Utrecht wordt het goede voorbeeld PaTz, dat in Amsterdam is ontwikkeld, geimplementeerd. Men werkt zo aan verbetering van de palliatieve zorg bij de cliënt thuis. Door PaTz krijgen de zorgprofessionals en vrijwilligers de mensen die palliatieve zorg nodig hebben veel eerder in beeld, stelt men een passend en multidisciplinair zorgplan op en voert dat met elkaar uit. 

Er komen 3-4 PaTz-groepen van huisartsen, thuiszorgmedewerkers, deskundigen van het palliatief netwerk Utrecht én medewerkers van de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTZ). 


Na afloop van het implementatieproject zal PaTz blijvend ondersteund worden door het bureau van de stadsmaatschap waardoor de werkwijze stadsbreed zal worden gedragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website