Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het programma Palliantie. Meer dan zorg is betrokkenheid van patiënten/consumenten(groepen) van groot belang. Patiëntenfederatie NPCF werkt daarom samen met ZonMw aan het invullen van patiëntparticipatie. Een panel van ervaringsdeskundigen (referentenpanel) beoordeelde subsidieaanvragen op relevantie en gaven adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onderzoek. Het oordeel/advies van deze speciaal getrainde referenten werd door de programmacommissie meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van subsidieaanvragen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen jaar hebben binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg 24 ervaringsdeskundigen aanvragen beoordeeld vanuit patiëntenperspectief. Het panel beoordeelde in totaal 48 uitgewerkte aanvragen. Alle aanvragen zijn beoordeeld door 3 referenten (bij ziekte/overmacht 2). Ieder groepje heeft voor de hen toebedeelde aanvragen een beoordelingsformulier ingevuld. Patiëntenfederatie NPCF heeft daarnaast tijdens verschillende informatiebijeenkomsten voor onderzoekers presentaties verzorgd over het ‘wat, hoe en waarom’ van patiëntparticipatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2013 werken ZonMw en patiëntenfederatie NPCF samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten.

 

Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Doel hiervan is om de implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten.

 

De activiteiten binnen het programma Palliantie zijn grofweg onder te verdelen in de volgende 2 activiteiten:

- Het panel adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.

- Daarnaast kunnen indieners die een uitgewerkte aanvraag indienen, desgewenst contact leggen met NPCF met vragen over de invulling van participatie binnen hun project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website