Projectomschrijving

Sinds 2013 werken ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten.

Doel: vergroten van de invoering en maatschappelijke opbrengst in projecten

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de beoordeling van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste levensfase en hun naasten een plek te geven in hun project. Dit vergroot de invoering en maatschappelijke opbrengst van projecten.

Daarnaast kunnen indieners die een uitgewerkte aanvraag indienen contact leggen met de Patiëntenfederatie met vragen over de invulling van participatie binnen hun project.

Proces: inrichten panel ervaringsdeskundigen

De Patiëntenfederatie richt nu ook voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel in van ervaringsdeskundigen. Dit kunnen zowel patiënten, mantelzorgers, als naasten zijn. Zij adviseren de programmacommissie van ZonMw vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website