Projectomschrijving

Passende palliatieve zorg in ziekenhuissetting

Dit project heeft als doel om meer passende zorg te realiseren die aansluit bij de wensen en zorgbehoeften van patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuissetting. Gezamenlijke besluitvorming van patiënten, naasten en alle betrokken professionals over wel of niet (door)behandelen is belangrijk voor passende zorg. Ook verpleegkundigen zijn hierbij belangrijk: door hun frequente contact met patiënt en familie beschikken zij vaak over relevante informatie. Toch is de rol van verpleegkundigen tot op heden onderbelicht gebleven.

In dit onderzoek gaat het om besluitvorming bij volwassen mensen die lijden aan een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte (bijvoorbeeld gemetastaseerde kanker, gevorderde COPD of hartfalen, ernstige CVA of dementie) of levensbedreigende combinatie van ziekten en die behandeld worden in een ziekenhuissetting.

Instrument ontwikkelen, implementeren en evalueren

We ontwikkelen, implementeren en evalueren een praktisch instrument voor ondersteuning van besluitvorming. In alle fasen werken we samen met betrokken partijen; waaronder patiënten, naasten, verpleegkundigen en artsen.

Inzicht in passende zorg en praktisch instrument

  • Inzicht in hoe alle betrokkenen kunnen bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming over passende zorg. 
  • Een praktisch instrument (met scholingsmateriaal) dat betrokkenen ondersteunt bij beslissingen over (niet) behandelen in de laatste levensfase.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website