Projectomschrijving

Doel

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De raakvlakken tussen de parkinsonzorg en palliatieve zorg groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve zorg.

Proces

In het project ParkinsonSupport hebben we:

  • ervaringen, wensen en behoeften van parkinsonpatiënten, naasten en zorgverleners m.b.t. de laatste levensfase verhelderd;
  • inzicht gekregen in de huidige zorg in de laatste levensfase;
  • concrete handvatten voor markering van palliatieve zorg ontwikkeld;
  • in een aantal regionale duo-netwerken (ParkinsonNet & Palliatieve zorg)een verbinding gecreëerd tussen betrokken professionals;
  • onze opgedane kennis en expertise aangewend om bij te dragen aan de update van de multidisciplinaire richtlijn 'Ziekte van Parkinson'.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in verschillende kennisproducten en resultaten (bijvoorbeeld een korte film, een hoofdstuk in een richtlijn, een signaleringshulpmiddel (de RADPAC-PD) en een e-learning).
Deze inzichten en producten worden direct gebruikt, ook in bij- en nascholingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website