Projectomschrijving

Het aantal palliatieve patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond neemt toe. Zij kunnen andere wensen en behoeften hebben in de palliatieve zorg. Het doel van ons project was om vernieuwingen in de palliatieve zorg uit andere Palliantieprojecten meer aan te sluiten bij wensen en behoeften van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zo dragen vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten bij aan een gelijke toegang en kwaliteit van zorg.

Onderzoek en resultaten

Op basis van literatuuronderzoek en expertraadpleging is de handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten ontwikkeld, zodat onderzoekers meer rekening kunnen houden met diversiteit binnen hun projecten. Met dit instrument beoordeelden 7 Palliantieprojecten in een pilotstudie de diversiteitsgevoeligheid van hun project. Ook zijn er strategieën ontwikkeld om projecten diversiteitsgevoeliger te maken. In 2 projecten zijn die strategieën ingezet.

Impact

De ontwikkelde kennis en instrumenten zijn verzameld in een online toolbox. Zo kunnen projectleiders vernieuwingen uit onderzoek in de palliatieve zorg ten goede laten komen aan alle patiënten.

 

Meer informatie

Interview

De adviezen en handvatten in de toolbox 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' zijn inmiddels compleet. Onderzoeker Marieke Torensma en ACP-projectleider Annicka van der Plas benadrukken hoe bruikbaar en duidelijk de toolbox is.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website