Projectomschrijving

Doel: Kennis en vaardigheden aansluiten bij opgestelde competentieprofielen

Proteion Thuis is in 2012 al gestart met het interne traject ‘Palliatieve Zorg op de kaart’. Door het implementeren van de signaleringsbox en het mantelzorgformulier sluiten de kennis en vaardigheden van de medewerkers aan bij de opgestelde competentieprofielen. 

Resultaat: 75 aandachtfunctionarissen opgeleid en meer samenwerking in regio

Er zijn 75 aandachtfunctionarissen palliatieve zorg opgeleid. Door de signaleringsbox en het mantelzorgformulier zijn deze zorgverleners zich meer bewust van hun rol in het palliatieve proces van een cliënt en diens naaste. Ze signaleren problemen beter en durven eerder te handelen. Het project heeft daarnaast geleid tot meer samenwerking in de regio.

Vervolg: verdere implementatie, scholing en monitoring

Verdere implementatie van de signaleringsbox en de procedure mantelzorgondersteuning vindt plaats bij de wijkteams. De scholing van de signalering box is opgenomen in het cyclisch leeraanbod. De werkwijzen zijn intern vastgelegd. Een begeleidingsgroep binnen Proteion bestaande uit mensen van de werkvloer, beleid, management en de cliëntenraad monitort de implementatie in de wijkteams en de borging in de organisatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website