Projectomschrijving

Dementie is nog niet te genezen. Zorg voor mensen met dementie vereist  vanaf het begin een palliatieve grondhouding. Trajectbegeleiders kunnen ook geconfronteerd worden met naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit maakt dat samenwerking van essentieel belang is.

 


Doel

 

Door de verbinding te zoeken tussen ketenzorg dementie en het netwerk palliatieve zorg willen wij de palliatieve zorg voor mensen met dementie optimaliseren. Zorg die aandacht heeft voor de wensen/behoeften en waarden van mensen met dementie en diens naasten. Eigen regie in deze staat hoog in het vaandel.

 


Toepassing

 

Elkaar leren kennen, relaties aangaan, korte lijnen en samenwerken zorgt ervoor dat er aandacht is voor de zorgbehoefte op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Er is samenwerking en er zijn afspraken over de inzet van vrijwilligers vanuit de palliatieve/dementie zorg in de VVT & ziekenhuizen. Één van de concrete resultaten uit dit project is een aangepaste handreiking.

 


Implementatie

 

Alle opgedane ervaring en kennis gaan we delen met collega's, professionals alsook vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website