Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft tot doel:

• Structurele kwaliteitsverbetering van de zorg voor de dementerende cliënt in de palliatieve fase door middel van verbetering van kennis, vaardigheden en houding voor het verlenen van palliatieve zorg door verzorgenden en casemanagers dementie

 

• Het ondersteunen van organisaties in het faciliteren van verzorgenden om de palliatieve zorg aan dementerende cliënten structureel beter te kunnen geven.

 

• Het versterken van de multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking tussen casemanagers dementie en verzorgenden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Opleiding Blended-learning voor verzorgenden

In totaal hebben honderdeenenvijftig verzorgenden uit negen organisaties de blended-learning gevolgd.

 

Er zijn negen facilitators opgeleid waarvan twee tevens hebben deelgenomen aan de train de trainer. Eén organisatie heeft in een eerder traject al een facilitator opgeleid.

 

In totaal zijn er tweeëntwintig trainers opgeleid waarvan zes dementieconsulenten, twaalf verpleegkundigen/verpleegkundig coördinator, één opleidingsfunctionaris en drie verzorgenden. Twee van de dementieconsulenten zijn als externe trainer toegevoegd aan deelnemende organisaties zonder eigen dementieconsulent.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Noord-West Brabant zijn actieve netwerken voor palliatieve zorg en dementiezorg. Ze werken gescheiden van elkaar binnen het eigen aandachtsgebied. Cliënten met dementie worden in het werkveld veelal niet gezien als (terminaal) palliatieve patiënten. Sinds het najaar 2013 vormt het ‘Goede Voorbeeld’ Dementie en Palliatieve Zorg de brug om nadere inhoudelijke aansluiting tussen beide netwerken te realiseren, met als doel de verbetering van de palliatieve zorg voor dementerenden.

 

Op verzoek van de deelnemende organisaties wordt gestart met deskundigheidsbevordering op de werkvloer. Het ‘Goede voorbeeld’ Signaleren voor verzorgenden past goed in het in ontwikkeling zijnde brede Regionale programma Palliatieve Zorg bij Dementie. Deskundigheidsbevordering werkt stimulerend, medewerkers dragen de deskundigheid binnen de eigen organisatie verder uit en het verhoogt het commitment voor de verdere ontwikkeling van het programma. Door het vergroten van deskundigheid en verbetering van de denk- en werkmethoden van direct bij de doelgroep betrokken zorgverleners, is voor het kwaliteitseffect voor de zorgvrager direct merkbaar. Hiermee wordt invulling gegeven in het door diverse onderzoeken vastgestelde gebrek aan kennis bij verzorgenden rondom palliatieve zorg bij dementie. Door het betrekken van dementieconsulenten in de scholing wordt palliatieve zorg bij dementie structureel onderdeel van de consultfunctie.

 

In deze subsidieaanvraag hebben 9 zorgorganisaties zich verenigd om projectmatig dit goede voorbeeld te implementeren, met draagvlak van het IKNL locatie Eindhoven en Vilans. De 9 aan het project deelnemende zorgorganisaties geven met het project invulling aan het faciliteren van verzorgenden en dementieconsulenten om de palliatieve zorg aan dementerenden structureel te verbeteren. Het gaat hierbij om het opleiden van (9x3) trainers/facilitators; (9x15) verzorgenden en 27 dementieconsulenten. Als hulpmiddel wordt het reeds bestaande Blended-learning programma palliatieve zorg voor verzorgenden (IKNL locatie Eindhoven) met module signaleren voor verzorgenden aangepast naar de doelgroep palliatieve cliënten met dementie.

 

De uitvoering van dit project is de start van de doorontwikkeling tot een regionaal Programma Palliatieve Zorg bij Dementie. Het slagen van het project wordt gezien als belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van het programma. Het programma levert data op over aantallen dementerende patiënten in de palliatieve zorgfase. Hierop kunnen verdere programma onderdelen worden gebaseerd.

 

De totale projectaanvraag is samen met de begroting opgenomen in de bijlage.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website