Projectomschrijving

Doel: structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor dementerende cliënten

Het Goede Voorbeeld ‘Dementie en Palliatieve Zorg’ vormde de brug om nadere inhoudelijke aansluiting tussen netwerken palliatieve zorg en dementie te realiseren. Het doel was structurele kwaliteitsverbetering van de zorg voor dementerende cliënten in de palliatieve fase, door middel van verbetering van kennis en vaardigheden voor het verlenen van palliatieve zorg door verzorgenden en casemanagers.

Resultaat: blended-learning Signaleren voor verzorgenden gevolgd en trainers en facilitators opgeleid 

In totaal hebben 151 verzorgenden uit 9 deelnemende zorgorganisaties het blended-learning programma palliatieve zorg voor verzorgenden gevolgd met de module ‘signaleren voor verzorgenden’ aangepast naar de doelgroep palliatieve cliënten met dementie. Er zijn 9 facilitators opgeleid, waarvan 2 tevens hebben deelgenomen aan de train de trainer. Eén organisatie heeft in een eerder traject al een facilitator opgeleid. In totaal zijn er 22 trainers opgeleid, waarvan 6 dementieconsulenten, 12 verpleegkundigen/verpleegkundig coördinator, 1 opleidingsfunctionaris en 3 verzorgenden. 2 van de dementieconsulenten zijn als externe trainer toegevoegd aan deelnemende organisaties zonder eigen dementieconsulent.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website