Projectomschrijving

Onderzoek

Een digitale versie van het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) is ontwikkeld en toegepast bij jongvolwassenen (AYA: Adolescents and Young Adults, 18-35 jaar) met een beperkte levensverwachting in de thuissituatie. Hierdoor waren we in staat om vroegtijdig symptomen en klachten te inventariseren, bij te sturen en te anticiperen op nieuwe klachten. Daarnaast werden opeenvolgende videogesprekken gehouden tussen patiënt, huisarts en zorgverlener in het ziekenhuis.

Resultaten

Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD ) is een korte vragenlijst met 10 symptomen. Bij een hoge score op het USD of als patiënt aangaf aandacht te willen voor een bepaalde klacht werd actief contact gezocht met de patiënt. De inzet van videogesprekken tussen patiënt, huisarts en zorgverlener in het ziekenhuis zorgt voor transparente, vloeiende en effectieve communicatie en overdacht van ziekenhuis naar huisarts. Het voeren van videogesprekken wordt anders ervaren door de zorgverlener in vergelijking met face-to face gesprekken, maar het lijkt zinvol om de waarde van telezorg op afstand in de palliatieve zorg voor AYA’s verder te onderzoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website