Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Dementiezorg en palliatieve zorg leren van elkaar
Auteur(s): Op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn er vanuit het netwerk en de keten de afgelopen twee jaar verschillende activiteiten uitgevoerd om de verbinding tussen het palliatieve netwerk en de keten dementie te maken, zodat medewerkers in hospices en vrijwilligers VPTZ meer handvatten kregen voor het omgaan met mensen met dementie. In dit artikel staat beschreven wat succes heeft, welke uitdagingen er zijn bij een verbinding en we laten een voorbeeld uit de praktijk zien dat werkt.
Tijdschrift: Pallium
Start- en eindpagina: 0 - 0

Titel: Palliatieve zorg bij dementie: een logische verbinding
Auteur(s): In dit artikel staan voorbeelden hoe de Zuid-Hollandse Eilanden de verbinding heeft gemaakt en de belemmerende en bevorderende factoren voor een verbinding.
Tijdschrift: Denkbeeld
Start- en eindpagina: 0 - 0

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Palliatieve zorg bij dementie; vroegtijdige inzet en verbinding tussen multidisciplinaire netwerken
URL:http://www.vilans.nl/docs/producten/PalliatieveZorg.pdf

Titel: Meer oog voor de palliatieve zorgbenadering voor mensen met dementie en hun mantelzorger

Titel: Procesevaluatie

Titel: Literatuurverkenning

Titel: Beschrijven goed voorbeeld op de Zuid-Hollandse Eilanden
URL:http://www.vilans.nl/docs/producten/PalliatieveZorg.pdf

Titel: Toegankelijke informatiekaartjes voor zorgverleners
URL:http://www.vilans.nl/docs/producten/PalliatieveZorg.pdf

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website