Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de casuïstiekbesprekingen en regionaal overleg binnen het netwerk palliatieve zorg Midden en Zuid Kennemerland komen knelpunten naar voren op het gebied van de kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase.

Dit gaat bijvoorbeeld om markering van de palliatieve dan wel terminale zorgvraag, de overdracht, afstemming tussen huisartsen en thuiszorg en hiaten in actuele kennis over palliatieve zorg. Hierdoor krijgen de patiënten niet de juiste zorg op de

juiste plaats. Het PaTz project draagt bij aan de oplossing van de genoemde knelpunten. Drie huisartsgroepen in de regio Zuid Kennemerland hebben, samen met de thuiszorgorganisaties waarmee zij veelal samenwerken, het PaTzproject gedaan afgelopen jaar. Na een gezamenlijke startbijeenkomst hebben de drie groepen onder leiding van een huisarts-voorzitter en consulent tweemaandelijks overleg gehad. Hierbij werden aan de hand van een zorgregister patiënten besproken die palliatieve zorg nodig hebben, afspraken gemaakt en casuïstiek besproken. De deelnemers zijn enthousiast en de groepen worden met een al dan niet aangepaste werkwijze gecontinueerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de evaluatie is gebleken dat de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige is verbeterd door PaTz. Het kennen van elkaars gezicht en elkaar (beter) leren kennen leidt tot kortere lijnen; men weet elkaar makkelijker, beter of sneller te vinden.

Er is meer bewustwording binnen een huisartsengroep over wie wat doet bij welke patiënt.

Wijkverpleegkundigen geven aan dat ze door de overleggen veel leren van de achtergrond en overwegingen van het gekozen medisch beleid bij een patiënt. Dit leidt tot deskundigheidsbevordering bij de wijkverpleegkundigen. Ook kunnen zij beter anticiperen op de benodigde zorg. De patiënt merkt dat er minder langs elkaar heen wordt gepraat. De huisarts en de wijkverpleegkundigen spreken dezelfde taal en voeren hetzelfde beleid. Dit geeft de patiënt rust. Bij meer patiënten worden afspraken omtrent de zorg gemaakt en deze worden vastgelegd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de casuïstiekbesprekingen en regionaal overleg binnen het netwerk palliatieve zorg Midden en Zuid Kennemerland komen knelpunten naar voren op het gebied van de kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase.

Dit gaat bijvoorbeeld om markering van de palliatieve dan wel terminale zorgvraag, de overdracht, afstemming tussen huisartsen en thuiszorg en hiaten in actuele kennis over palliatieve zorg. Hierdoor krijgen de patiënten niet de juiste zorg op de juiste plaats. Het PaTz project draagt bij aan de oplossing van de genoemde knelpunten. Dit wordt zowel in het Bestuurlijk overleg van het netwerk als in de regiegroep onderschreven en is daarom opgenomen in het jaarplan 2014-2015.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website