Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Apeldoorn is uit de goede voorbeelden van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg het Patz project geïmplementeerd. In oktober 2013 zijn er 4 groepen gestart; huisartsen en thuiszorg hebben overleg over hun gezamenlijke patiënten in de palliatieve fase. Dit aan de hand van de surprise question en genoteerd in een Patz register. De groepen zijn aan elkaar gewend en zijn van plan door te gaan. De Patz groepen zijn een belangrijke bouwsteen in een nieuw op te richten keten palliatieve zorg in Apeldoorn en omstreken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De 4 gestarte Patz-groepen in Apeldoorn, in het kader van Verbeterprogramma Palliatieve Zorg gaan allemaal door na afloop van het project. Inhoudelijk merken de leden er baat bij te hebben elkaar weer persoonlijk te kennen, er zijn korte lijnen voor overleg en ook buiten de bijeenkomsten weet men elkaar te vinden. Dit komt de zorg rondom de palliatieve patiënt ten goede. Ook lijkt dit een stap dichterbij het uiteindelijke doel en dat is de patiënt te laten overlijden op de plaats van voorkeur en zorg die voldoet aan de wensen van patiënt en naasten.

De Patz groepen vormen ook de ontbrekende schakel voor een palliatieve keten. Deze keten palliatieve zorg wordt de komende tijd verder uitgewerkt in de regio Apeldoorn met alle ketenpartners; huisartsenzorggroep regio Apeldoorn, peergroep palliatieve zorg, consultatieteam palliatieve zorg regio Oost-Veluwe/Zutphen van het IKNL, netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en het PATteam intramuraal van het Gelre ziekenhuis.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huisartsenzorggroep regio Apeldoorn, de huisartsenvereniging Apeldoorn en de peergroep palliatieve zorg Apeldoorn zijn voornemens in samenwerking met het Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ) regio Oost-Veluwe/Zutphen en het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Oost-Veluwe vorm te geven aan de samenwerking rond palliatieve patiënten in de eerste lijn als onderdeel van de vorming van een sluitende keten palliatieve zorg in de regio. Dit is vastgelegd in een visie document (zie bijlage 1) Hiertoe willen zij uit de goede voorbeelden van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg het ‘PAlliatieve ThuisZorg (PaTz)’ project implementeren, te beginnen met een viertal projecten in de stad Apeldoorn, maar deze uit te rollen in de adherentiegebieden van netwerk en ziekenhuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website