Projectomschrijving

Aanleiding

Ondanks verbeterpogingen in de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond- nacht,- en weekenduren (ANW), zijn er signalen dat de kwaliteit achterblijft.

Doel

Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve spoedzorg tijdens ANW-uren.

Werkwijze

Er is inventariserend multi-methoden onderzoek uitgevoerd, bestaande uit literatuuronderzoek, inventariserende gespreksgroepen en vragenlijstonderzoek onder huisartsenposten, huisartsen, medisch specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers. 

Resultaten

Uit onderzoek en de gesprekken zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen:

 • informatieoverdracht
 • beperkte Advance Care Planning afspraken
 • continuïteit en deskundigheid van de huisarts
 • onvoldoende benutting van palliatieve consultatie
 • de samenwerking met verpleeghuizen.

Gewenste ontwikkelingen liggen op het gebied van:

 • vereenvoudigen informatieoverdracht
 • vergroten opt-in van patiënten
 • langere visites vanuit de huisartsenposten
 • meer taakdelegatie naar de thuiszorg
 • grotere inzet van vrijwilligers
 • betrokkenheid van palliatieve teams
 • feedback naar huisartsen door overdracht.

Op basis van deze inventarisatie is tijdens- en na het onderzoek advies gegeven aan het Nederlandse Huisartsen Genootschap en INEEN (koepel huisartsenposten) ter verbetering van de palliatieve spoedzorg. Deze uitgebreide adviezen bleken nauw aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen, productontwikkeling en implementatie daarvan. Toekomstig onderzoek kan zich richten op evaluatie van de gevonden 'best practices', optimaliseren van de rol van de eigen huisarts, verbetering van de Advanced Care Planning en wat de toegevoegde waarde is van de palliatieve teams in ANW-uren.

Ons onderzoeksrapport en artikelen staan op de website van Palliaweb.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Interview

Projectleider en huisarts Paul Giesen en onderzoeker Erik Plat bespraken de aanbevelingen uit hun onderzoek met bracheorganisatie InEen en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). 'We hopen op een groeiend bewustzijn van het belang van palliatieve zorg in de huisartsenspoedzorg.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website