Projectomschrijving

Aanleiding

Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? En wat kan een geestelijk verzorger hierin betekenen? Om op deze vragen een antwoord te geven worden in dit project 3 huisartsenpraktijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht langere tijd gevolgd. 

Doel

Het ontwikkelen van een verwijzingstool voor huisartsen om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg. Daarnaast wordt gekeken of geestelijke verzorging ook echt patiënten helpt, hoe de samenwerking met dit vakgebied verbeterd kan worden, en hoe andere plekken kunnen leren van deze 3 praktijken.

Werkwijze

  1. Grondige analyse en beschrijving van de werkwijze van de locaties resulterend in een implementatietoolbox die ook gebruikt kan worden op andere locaties voor implementatie van spirituele zorg in de eerste lijn op basis van het kwaliteitskader en de nieuwe richtlijn spirituele zorg.
  2. Realiseren van een verwijzingstool voor de in het ABC-model genoemde zorgverleners in de eerste lijn
  3. Implementeren van de verwijzingstool door de in het ABC-model genoemde zorgprofessionals en zorgvrijwilligers in palliatieve zorgpraktijken in de eerste lijn
  4. Beschrijven van de invloed van de beschreven praktijken van spirituele zorg en toepassing van de verwijzingstool op de kwaliteit van leven van palliatieve patiënten en/of hun naasten, het functioneren van geestelijk verzorgers in de eerste lijn en het functioneren van zorgprofessionals en zorgvrijwilligers in de spirituele zorg.
  5. Verbetering van de integratie van eerstelijns geestelijke verzorging, bijvoorbeeld in multidisciplinair team en/of sociaal wijkteam.
  6. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek van het effect van geestelijke verzorging op de kwaliteit van leven van palliatieve patiënten en/of hun naasten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de UvH, en de hogescholen VIAA en Windesheim. Het maakt deel uit van een groot landelijk samenwerkingsverband van onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerstelijn.

Context

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen.

Ontwikkelde materialen

Interview

Inmiddels heeft het project al allerlei hulpmiddelen opgeleverd om de geestelijke verzorging en zorg rondom zingeving thuis te verbeteren. In dit interview vertellen de onderzoekers van alle PLOEG-projecten, als ook een huisarts, een geestelijk verzorger en een patiënt, over de meerwaarde hiervan.

> Lees het interview

Andere PLOEG-projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website