Projectomschrijving

Het levenseindeproces bij kinderen kenmerkt zich door een late inzet van palliatieve zorg, met onnodig lijden tot gevolg. Bij volwassenen verbetert Advance Care Planning de kwaliteit van het levenseindeproces. Advance Care Planning is een proces van gesprek en afstemming over wensen, waarden en behandelvoorkeuren, dat richting geeft aan toekomstige zorg.

Doel: ontwikkeling van de Advance Care Planning voor kinderen met levensbedreigende ziekte

Met het PACT-project wordt beoogd een Advance Care Planning interventie te ontwikkelen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun ouders.

Proces: ontwikkeling interventie en testen en evalueren bij de doelgroep 

De interventie wordt samen met jongeren, ouders en professionals ontwikkeld en in enkele kinderziekenhuizen en regionale netwerken getest. Aan de hand van interviews wordt geëvalueerd of Advance Care Planning ouders en kinderen helpt bij het richting geven van het levenseindeproces en bij de afstemming tussen kind, ouder en zorgverlener.

Het PACT-project is een samenwerkingsproject van de afdeling Medical Humanities, UMC Utrecht en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website