Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek en dagelijkse praktijk blijkt dat mensen met GGz-problematiek ook tegenwoordig nog vaak verstoken blijven van tijdige, continue palliatieve zorg. Hierdoor neemt het risico op onnodig veel lijden toe en lopen zij risico op verminderde kwaliteit van leven. Het project waar nu subsidie voor wordt gevraagd richt zich op het daadwerkelijk verbeteren van zorg door enerzijds het aanpassen aan de GGz-sector van de PaTz-methodiek en deze aansluitend implementeren en anderzijds het ontwikkelen en uitzetten van een trainingsmodule over de methodiek en proactieve palliatieve zorg. Gezien de overheveling van delen van GGz-zorg van instellingen naar de 1elijn, gaan we de aangepaste methodiek zowel implementeren in GGz-organisaties, beschermde woonvoorzieningen (RIBW's) als in de reguliere palliatieve zorg in PaTz-groepen waar psychiatrische problematiek aan de orde is. Door focus op zowel implementatie als scholing en deskundigheidsbevordering, hebben zowel de mensen met zowel ernstige psychiatrische problematiek als palliatieve zorg behoeften èn de toekomstige op deze wijze baat bij (de resultaten van) het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website