Projectomschrijving

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen met GGz-problematiek vaak verstoken blijven van tijdige, continue palliatieve zorg. Hierdoor neemt het risico op onnodig lijden toe en lopen zij risico op verminderde kwaliteit van leven.

Doel: verbeteren van zorg bij GGz-patiënten

Ons project richt zich op het daadwerkelijk verbeteren van zorg door zowel het aanpassen aan de GGz-sector van de PaTz-methodiek en deze implementeren, als het ontwikkelen en uitzetten van een trainingsmodule over de methodiek en proactieve palliatieve zorg. Door focus op implementatie en deskundigheidsbevordering, hebben zowel de bestaande mensen met ernstige psychiatrische problematiek en palliatieve zorg behoeften èn de toekomstige baat bij dit project.

Proces: implementeren van PaTz methodiek in GGz-organisaties, RIBW's en reguliere palliatieve zorg

Gezien de overheveling van delen van GGz-zorg van instellingen naar de eerstelijn, gaan we de aangepaste methodiek zowel implementeren in GGz-organisaties, beschermde woonvoorzieningen (RIBW's) als in de reguliere palliatieve zorg in PaTz-groepen waar psychiatrische problematiek aan de orde is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website