Projectomschrijving

'Thuis blijven tot aan het eind' is een wens van de meeste patiënten. Om deze wens te vervullen is het belangrijk dat een patiënt mantelzorg krijgt. Mantelzorgers zijn echter in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde vrijwilligers.

Doel: ondersteuning voor mantelzorgers

Tijdige ondersteuning voor mantelzorgers in de palliatieve fase. Ondersteuning op maat, want dé mantelzorger bestaat niet.

Proces: onderzoek naar achtergrondkenmerken, trainen en vergroten bekendheid/bewustzijn

We doen wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrondkenmerken van mantelzorgers in de palliatieve fase. Op basis van de verschillen in ondersteuningsbehoefte onderscheiden we vervolgens verschillende profielen.

Met de opgedane kennis trainen we thuiszorgprofessionals en vrijwilligers. Door de verschillende profielen te kennen herkent de zorgverlener de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger eerder. Hierdoor kan hij/zij eerder passende ondersteuning bieden.

Tot slot vergroten we de bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase. De mantelzorger ziet zichzelf vaak niet als mantelzorger. Door de bekendheid te vergroten vraagt de mantelzorger eerder zelf om ondersteuning.

Ook vergroten we het bewustzijn onder het brede publiek. Zodat het netwerk om de mantelzorger heen ook kan bijdragen aan tijdige ondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website