Projectomschrijving

In het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaan Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) en Evean werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Werkwijze

SMD-ZW en Evean gaan intern kijken hoe ze de ON2 methodiek kunnen implementeren en borgen. Binnen ON2 worden 4 ZonMw projecten die aandacht hebben voor naasten bijeengebracht; Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond.

Verwacht resultaat

Het doel van deze deelname aan het ON2 project is zorgen dat alle naasten in het netwerk als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners. En dat naasten zich dus beter begrepen en gesteund weten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website