Projectomschrijving

Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. Zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen door het geven van gerichte voor- en nazorg naasten ondersteunen voor én na het overlijden van hun dierbare. Bijvoorbeeld door hen regelmatig te vragen hoe het met hen gaat, hen duidelijke informatie te geven en na overlijden 1 of meer keer contact te hebben om de zorg en behandeling na te bespreken. Zorgverleners willen deze aandacht en steun wel geven, maar weten vaak niet goed hoe dit precies te doen.

Resultaten

De Oog voor Naasten-methodiek helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven van voor- én nazorg. Zo is er een informatiefolder voor naasten zelf die zorgverleners aan hen kunnen geven. Deze folder helpt naasten in het beter zorgen voor zichzelf, in het gesprek met de zorgverlener en in het krijgen van de nodige informatie en ondersteuning. De methodiek is geïntroduceerd en geëvalueerd in 3 ziekenhuizen en 5 verpleeghuizen.

Interview

De ontwikkelde Oog voor Naasten-methodiek is met succes geïmplementeerd. 'Dat de methodiek waardevol is hoor je meteen als je naasten spreekt,' aldus Noeska Schrijver (palliatieverpleegkundige) en Yvette van der Linden (projectleider).

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website