Projectomschrijving

Veel patiënten worden in de laatste levensfase thuis verzorgd, waarbij vaak een grote rol is weggelegd voor de naasten van de patiënt. Dit is een zware verantwoordelijkheid en veel naasten voelen zich niet voldoende toegerust om de situatie goed op te vangen. Hierdoor lopen zij het risico om overbelast te raken. Hoe dergelijke overbelasting in deze fase voorkomen kan worden is onvoldoende bekend.

In de zorg thuis speelt de wijkverpleegkundige (wvpk) een centrale rol. Sinds 2015 indiceert de wvpk de verpleging en verzorging thuis. In deze fase kan ook ondersteuning voor naasten worden toegewezen, maar de mogelijkheden lijken niet volledig te worden benut.

Doel: inzicht in mogelijkheden van wijkverpleegkundigen om naasten te steunen bij de zorgtaken

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de wvpk om naasten te steunen bij hun zorg voor patiënten in de laatste maanden van het leven.

Proces: onderzoek huidige situatie en ontwikkelen en testen van een cursus voor wvpk

In dit project brengen we de huidige situatie in kaart en ontwikkelen en testen we een cursus voor wvpk. We onderzoeken of dit de overbelasting van naasten vermindert.

Interview

Projectleider Erica Witkamp (midden) legt in dit interview meer uit over de de module Communicatie over Behoeften van Mantelzorgers (COM) die in dit project werd getest. Daarmee kunnen zorgprofessionals het gesprek aangaan met mantelzorgers en hun behoeften aan ondersteuning onderzoeken.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website