Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het maken van een weloverwogen keuze, en daarbij het schetsen van alle behandelopties met voor- en

nadelen en effecten op de kwaliteit van leven voor de patiënt, vergt tijd. Tijd van de arts, maar ook

tijd van de patiënt. Deze tijd en ruimte is niet altijd beschikbaar gedurende reguliere bezoeken aan de

polikliniek. Om te komen tot een weloverwogen beslissing welke behandeling het meest passend is

voor de individuele patiënt kan het plannen van een ‘pauze’ gecombineerd met geschikt voorlichtingsmateriaal, effectief zijn.

dit project voorziet hierin door patiënten en diens naasten niet alleen met papier, maar ook dynamisch visueel te benaderen. Met behulp van een filmpje wordt informatie ook op een andere manier gebracht dan alleen via de spreekkamer in het ziekenhuis gebracht. Een situatie met de arts in een spreekkamer is vaak een emotioneel beladen situatie in tegenstelling tot de rust van een voorlichtingsfilm welke in de eigen omgeving bekeken kan worden, gecombineerd met een informatiefolder. Bovendien geeft het de

patiënt de kans de keuzes te laten bezinken, te bespreken met zijn naasten en de tijd te nemen voor het meest passende besluit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar is er samen met patiëntenorganisaties een filmscenario opgesteld en verfilmd.

Daarnaast is er nagedacht over een andere procesgang als patiënten op de poli komen om over behandelkeuzes van ongeneeslijke ziektes geïnformeerd te worden.

Het studieprotocol is opgesteld en door de METc als niet WMO-plichtig beoordeeld.

Er is een student geneeskunde aangetrokken die de pilot gaat uitvoeren in de komende maanden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijna iedereen vindt gesprekken over de naderende dood moeilijk. Maar als een ziekte niet meer te genezen is, worden patiënten -samen met hun naasten en zorgverleners- door de omstandigheden gedwongen keuzes te maken hoe deze levensfase in te richten. Vaak wordt er lang met een potentieel ziektegerichte behandeling doorgegaan. Enerzijds komt dit door de hoop dat een behandeling levensverlenging brengt en behoud van kwaliteit van leven geeft. Anderzijds is het voor patiënten, naasten en zorgverleners moeilijk om scenario’s waarin geen ziektegerichte behandeling meer gegeven wordt, te bespreken. Daardoor blijft men vaak langer dan nodig in de ‘behandelmodus’. Door te blijven spreken over de mogelijkheden van de behandeling van de onderliggende ziekte (kanker, hartfalen, COPD, et cetera), wordt het échte gesprek dikwijls onvoldoende of (te) laat gevoerd.

In de huidige praktijk wordt tijdens het spreekuur meestal achtereenvolgens het slecht nieuws, de behandelmogelijkheden en de consequenties daarvan, en tenslotte het behandelbesluit in één consult samengepakt. Een dergelijk gesprek is emotioneel zeer belastend en vaak neemt daardoor de patiënt geen informatie meer tot zich waardoor zorgvuldige besluitvorming niet plaats kan vinden. Om gezamenlijke besluitvorming te verbeteren, is een verandering van dit zorgproces essentieel, gericht op een zorgvuldige afweging van keuzes voor de patiënt.

Door het gesprek op te splitsen in tenminste twee consulten wordt, na het bespreken van het slechte nieuws en de voorlichting over de behandelmogelijkheden, de patiënt eerst verwerkingstijd gegeven om de verkregen informatie in de thuisomgeving te kunnen overwegen. Dit proces zal ondersteunt worden door patiënten en hun naasten naast de huidige papieren informatie een informatieve film beschikbaar te stellen waarin de verschillende behandelkeuzes voor het voetlicht worden gebracht. Het doel van deze film is patiënten en naasten te ondersteunen in het proces om voor- en nadelen van keuzes te overwegen en eerst thuis en later in een tweede consult te bespreken met zorgverleners. Pas tijdens het tweede consult -na het lezen van het informatie materiaal en het zien van de film- zal het behandelbesluit genomen worden.

De film wordt samen met diverse patiëntenorganisaties ontwikkeld, waarbij vanuit verschillende patiënt perspectieven /ziektebeelden (COPD, hartfalen, kanker) belicht worden. Na de realisatie van de film, zal er een pilotstudie uitgevoerd worden op diverse poliklinieken in het Universitair Medisch Centrum Groningen en andere belangstellende ziekenhuizen. Indien nodig, wordt dit besluitvormingsproces op basis van de ervaringen aangepast, waarna de film met een voorlichtingsfolder beschikbaar wordt gesteld voor patiënten, naasten en zorgverleners in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website