Projectomschrijving

Als een ziekte niet meer te genezen is, worden patiënten door de omstandigheden gedwongen keuzes te maken. Tijdens het polibezoek worden meestal achtereenvolgens het slecht nieuws, de behandelmogelijkheden en de consequenties daarvan, en tenslotte het behandelbesluit in één consult samengepakt.

Een dergelijk gesprek is meestal emotioneel zeer belastend en vaak neemt daardoor de patiënt geen informatie meer tot zich. Om gezamenlijke besluitvorming te verbeteren, is een verandering van dit zorgproces essentieel, gericht op een meer zorgvuldige afweging van keuzes voor de patiënt.

Doel van het project

Dit project heeft als doel dit beladen gesprek op te splitsen in tenminste 2 delen. Na het bespreken van het slechte nieuws en de voorlichting wordt de patiënt eerst verwerkingstijd gegeven om de verkregen informatie in de thuisomgeving te kunnen verwerken en overwegen met de naasten. Dit wordt ondersteund door een film waarin de verschillende behandelkeuzes voor het voetlicht worden gebracht.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website