Projectomschrijving

Bijna iedereen vindt gesprekken over de naderende dood moeilijk. Maar als een ziekte niet meer te genezen is, worden patiënten en zorgverleners gedwongen keuzes te maken. In de huidige praktijk wordt meestal het slecht nieuws, de behandelmogelijkheden en het behandelbesluit in één consult samengepakt wat emotioneel belastend is. Daarom is een verandering van dit zorgproces met een zorgvuldige afweging van keuzes voor de patiënt noodzakelijk.

Onderzoek

In deze pilot werd het gesprek opgesplitst in 2 consulten en werd na het bespreken van het nieuws en de behandelmogelijkheden, de patiënt eerst verwerkingstijd gegeven. Dit proces werd ondersteund door aan patiënten een informatieve speciaal hiervoor ontwikkelde film beschikbaar te stellen waarin de verschillende behandelkeuzes voor het voetlicht werden gebracht.

Resultaten

Patiënten werd gevraagd om na het eerste consult de film te bekijken om bij het tweede consult tot een behandelplan te komen. Helaas gaven patiënten aan daar geen behoefte toe te hebben. Zij wilden zo snel mogelijk starten met een behandeling. De 5 patiënten die wel hebben deelgenomen, vonden dat de film te weinig aansloot bij hun eigen ziekte. Zorgverleners gaven aan de film te zwaar op de hand te vinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website