Projectomschrijving

Het Oog voor Naasten (OvN) project ontwikkelde een methodiek zodat enerzijds zorgverleners als vanzelfsprekend aandacht voor naasten hebben en anderzijds naasten oog hebben voor hun eigen noden. De methodiek bestaat o.a. uit een handreiking voor zorgverleners in verpleeghuizen en ziekenhuizen om goede voor- en nazorg aan naasten te geven en een informatiemap voor naasten over zelfzorg, het verkrijgen van relevante informatie en ondersteuning. Daarnaast zijn er meerdere projecten gericht op naasten: de mantelzorgprofielen (Mantelzorg op Maat) de COM-vragenlijst en training (InCaSu@home) en het Werkboek Rouwzorg (Consortium Noord-Holland-Flevoland).

Onderzoek

Binnen Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) wordt de methodiek uitgebreid met de interventies van deze 3 projecten. In samenwerking met Pharos én met naasten wordt de toolkit geschikt gemaakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of met een migratieachtergrond.

Verwachte resultaten

Een samenhangende ON2-toolkit die bruikbaar is voor zorg op alle locaties (thuis, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices) en kennis over hoe de toolkit te implementeren.

Verwachte impact

De ON2-toolkit omvat straks een veelzijdig aanpak om zorg aan naasten rondom het ziek-zijn en overlijden van een dierbare zo passend mogelijk te kunnen geven.

Deelnemende netwerken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website