Projectomschrijving

In het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland gaan Allerzorg en Woonzorg Flevoland werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Werkwijze

Het project ON2 brengt 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor naasten bijeen: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Elke deelnemende instelling gaat intern kijken hoe de ON2 methodiek te implementeren en te borgen.

Verwacht resultaat

Het doel van deelname aan het ON2 project is zorgen dat alle naasten in het netwerk als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners. En dat naasten zich hierdoor beter begrepen en gesteund weten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website