Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is aanzienlijk complexer dan in de algemene bevolking, o.a. omdat de communicatie van mensen met een VB moeilijk begrepen wordt, ze symptomen anders presenteren en zorgverleners grotere behoefte hebben aan kennis en hulpmiddelen.

Werkwijze

In dit project wordt in de samenwerkende zorgorganisaties Prisma en Amarant voor mensen met een VB de ‘gereedschapskist’ toegepast - een verzameling instrumenten om de palliatieve zorg voor mensen met een VB te verbeteren. Allereerst wordt een zelfevaluatie toegepast. Op basis van vragenlijsten krijgen de organisaties inzicht in de aspecten van palliatieve zorg die kunnen verbeteren. Vervolgens wordt de functie van Zorgconsulent ontwikkeld - een speciaal opgeleide verpleegkundige die collega’s ondersteunt in de palliatieve zorg.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat is de uitbreiding en verbetering van de inzet van Zorgconsulenten palliatieve zorg binnen de gehele organisatie, waardoor markering van de palliatieve fase eerder plaatsvindt en de palliatieve zorg voor cliënten tijdig en kundig van start gaat. Mogelijk worden naast de zorgconsulent andere tools geïmplementeerd om dit resultaat nog beter te kunnen bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website