Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding:

In 2015 is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, gebaseerd op de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen. In de afgelopen jaren is gebleken dat niet ieder kind dat palliatieve zorg ontvangt een IZP heeft én dat het IZP niet optimaal aansluit bij behoeften van ouders en zorgverleners.

 

Doorontwikkeling IZP:

Door middel van interviews en vragenlijsten is nu onderzocht hoe ouders en zorgverleners het huidige IZP ervaren. Op basis daarvan wordt het IZP aangepast en geïmplementeerd. Daarna wordt het vernieuwde IZP geëvalueerd. NIK Noordoost participeert in zowel het onderzoek als het implementatietraject.

 

Verwachte resultaten:

Dankzij dit project zal een IZP in gebruik zijn dat past bij de wensen en verwachtingen van ouders en zorgverleners. Het is een hulpmiddel om de continuïteit, coördinatie en kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen te bevorderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verwachte resultaten

Dankzij dit project zal een IZP in gebruik zijn dat past bij de wensen en verwachtingen van ouders en zorgverleners. Het is een hulpmiddel om de continuïteit, coördinatie en kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen te bevorderen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland komen jaarlijks tussen de 5000 en 7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening in aanmerking voor Kinderpalliatieve zorg. De zorg voor deze kinderen is complex en betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen. Palliatieve zorg bij kinderen duurt gemiddeld vele jaren. De leidraad voor kinderpalliatieve zorg is de landelijke richtlijn ‘Kinderpalliatieve zorg’ (2013). Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een vertaling van de kennis uit de richtlijn kinderpalliatieve zorg naar de zorgverlening van de individuele patiënt, en als onmisbaar instrument voor goede afstemming van complexe zorg.

 

Het onderzoeksvoorstel voorziet in de doorontwikkeling van het IZP tot hèt instrument voor de zorgplanning voor kinderen die palliatieve zorg behoeven, te gebruiken in de 1e,2e en 3e lijn. Onmisbare kennis en kunde met betrekking tot zorgplanning en KPZ in de praktijk zijn verenigd in NIK Noordoost. NIK Noordoost beoogt met deze aanvraag bij te dragen aan optimale implementeerbaarheid van het nieuw te ontwikkelen IZP door: actieve participatie van de organisaties in het onderzoek en de bijbehorende ontwikkeling en implementatie van het IZP (versies 2.0 en 3.0), conform het onderzoeksplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website