Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland gaat samen met de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio.

Werkwijze

Het project organiseert 10 publieksbijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website