Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Amstelland en Meerlanden gaat samen met Hospice Bardo, Adamas inloophuis en Zorggroep Haarlemmermeer, informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in dHeb e regio.

Werkwijze

Het project organiseert 14 publieksbijeenkomsten (8 via de huisarts en 6 via Bardo en Adamas; de 2 varianten zullen elk eigen accenten hebben). Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website