Projectomschrijving

Herkennen palliatieve zorgfase problematisch

Herkennen van de palliatieve zorgfase bij mensen met een verstandelijke beperking is vooral door communicatieproblemen problematisch. Tegelijk is deze herkenning cruciaal voor het geven van de best mogelijke palliatieve zorg. Kennis hierover is nog nauwelijks beschikbaar.

Doel: Checklist voor signaleren palliatieve fase

Het doel van het project was een checklist te ontwikkelen waarmee artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), huisartsen en Persoonlijk Begeleiders (PBs) geholpen worden om te bepalen dat de palliatieve fase is aangebroken.

Resultaat: Instrument PALLI biedt praktische ondersteuning

In het PALLI-project hebben we met veel input van de praktijk en door middel van grondig begeleidend onderzoek, een instrument ontwikkeld dat praktische ondersteuning biedt in de dagelijkse zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De PALLI is ondertussen vertaald en we streven ernaar deze ook beschikbaar te stellen in internationaal verband. Afgaande op de resultaten van de diverse onderzoeken en het huidige enthousiasme van zowel zorgorganisaties als individuele professionals, is de PALLI een zeer geschikt instrument welke implementatie in de dagelijkse zorg behoeft.

De PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate cliënten met verstandelijke beperkingen achteruit zijn gegaan in gezondheid.

3 onderzoeksartikelen over PALLI:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website