Projectomschrijving

Aanleiding

Om de palliatieve zorg waar nodig te kunnen verbeteren, is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik en de kwaliteit van palliatieve zorg. In dit project is een Informatiesysteem Palliatieve Zorg ontwikkeld dat hier inzicht in geeft.

Onderzoek

Bestaande gegevens over achtergrondkenmerken van de doelgroep van palliatieve zorg, het zorggebruik en kwaliteitsindicatoren zijn in het Informatiesysteem bij elkaar gebracht en statistisch geanalyseerd. Dit betrof gegevens uit 3 landelijke gegevensbronnen:

  • het Centraal Bureau van Statistiek
  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn
  • de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Resultaten en impact

In 4 factsheets, een Nederlandstalig rapport en een wetenschappelijk artikel beschreven we het gebruik en de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. De resultaten laten zien dat, ondanks dat de kwaliteit van palliatieve zorg over het algemeen goed is, er ook nog verbeterpunten zijn. Onder andere dat meer mensen thuis kunnen sterven en dat patiënten minder niet-zinvolle medicatie krijgen aan het levenseinde. Beleidsmakers en andere partijen die zich bezighouden met het optimaliseren van de palliatieve zorg gebruiken de resultaten.  

Ook schetsten we een governancestructuur van het Informatiesysteem voor eventuele voortzetting van het Informatiesysteem de komende jaren. Bij governance gaat het onder andere over zeggenschap over gebruik van de gegevens uit het Informatiesysteem. Voor de governancestructuur is belangrijk dat daarin vertegenwoordigers van patiënten, professionals en onderzoekspartijen vertegenwoordigd zijn.

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie iMPuls (VIMP) van:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website