Vervolg

Resultaten

De onderzoekers werken nog aan het project.

Onderzoek

Het dossieronderzoek is afgerond. Ten tijde van het meest recente voortgangsverslag (maart 2014) vindt een analyse plaats van de gegevens en zijn de interviews met patiënten, naasten, verpleegkundigen en artsen gestart.

Aanbevelingen

Deze volgen na voltooiing van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website