Projectomschrijving

Patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte gebruiken vaak veel medicijnen. Het kan hierbij gaan om medicatie die in de laatste levensfase niet meer zinvol of soms zelfs schadelijk is.

Aanleiding

Medicatiemanagement in de laatste levensfase, geduid als de fase wanneer de levensverwachting minder dan drie maanden is, wordt door zorgverleners vaak als lastig ervaren door de verwevenheid van medische, emotionele en ethische factoren. Kennis over en richtlijnen voor adequaat management van medicatie in de laatste levensfase ontbreken op dit moment.

Doel

Het doel van het onderzoek is om tot een beschrijving van de huidige praktijk te komen en om aanbevelingen te formuleren om het medicatiemanagement in de laatste fase van het leven te verbeteren. Hiermee draagt het bij aan de optimalisering van zorg en de kwaliteit van leven in de laatste levensfase en aan een menswaardige stervensfase.

Betrokken organisaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, VU medisch centrum en UMC St Radboud.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website