Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject heeft bepaald welke meetinstrumenten het meest geschikt zijn voor het retrospectief, na overlijden, meten van kwaliteit van sterven en kwaliteit van levenseindezorg bij Nederlandse patiënten die overlijden met dementie in verschillende settings. Aansluitend zijn de randvoorwaarden voor optimale implementatie van de meest geschikte instrumenten onderzocht.
Het onderzoek is uitgevoerd in 7 verpleeghuizen en 7 verzorgingshuizen. Na overlijden zijn 11 meetinstrumenten (inclusief subschalen) bij 70 familieleden en 103 zorgverleners van 119 patiënten met dementie afgenomen en daarbij onder andere beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid.

De End-Of-Life in Dementia-Satisfaction With Care (EOLD-SWC) blijkt het meest geschikt voor familie om de kwaliteit van levenseindezorg te meten en End-Of-Life in Dementia-Comfort Assessment in Dying (EOLD-CAD) voor het meten van de kwaliteit van sterven vanuit een familie- en/ of zorgverlenerperspectief.
Het overzicht van gevalideerde meetinstrumenten voor de palliatieve zorg is beschikbaar op de projectwebsite.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website