Projectomschrijving

Trainingen Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning

De zorginstellingen van het netwerk palliatieve zorg Midden Limburg gingen medewerkers trainingen geven in het werken met het ‘Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning’. Dit model draagt bij aan vroegtijdige herkenning van eventuele problemen en mogelijke overbelasting bij mantelzorgers. Tevens ondersteunt het proactief d.m.v. advies en informatie en zo mogelijk doorverwijzing van de mantelzorgers. 

Belasting mantelzorger in kaart gebracht

Een 90-tal verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisaties in Midden Limburg zijn getraind in het werken met het ‘Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning’. A.d.h.v. een vragenlijst werd de belasting van de mantelzorger (subjectief en objectief) in beeld gebracht en werd duidelijk op welke gebieden de mantelzorger ondersteuning kon gebruiken. Aandacht voor de mantelzorger verbeterde de relatie en daarmee de samenwerking tussen mantelzorger en professional.

Gespreksmodel opgenomen in systeem en dossier

Binnen de organisaties is het gespreksmodel opgenomen in het documentbeheerssysteem en in het patiëntendossier. Ook zijn afspraken gemaakt over de werkprocessen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website