Projectomschrijving

Aanleiding

Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis verblijven, vraagt veel van de naasten, zeker als dat over een langere periode gaat. Zorgverleners hebben weinig zicht op en inzicht wat de precieze taken zijn van de mantelzorger, hoeveel tijd ze daarmee bezig zijn, of ze deze taken alleen moeten doen en hoe dat wordt ervaren door de mantelzorger. Tussen 31 december 2015 en 1 december 2016 is binnen Cicero Thuis het project Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg gerealiseerd. Hierdoor is er een basis gelegd voor structurele aandacht voor mantelzorgers in de palliatieve zorg. 

Resultaten van het project

Zowel de zorgverleners als hulpen bij de huishouding zijn getraind hoe te werken met het Model Mantelzorg c.q. het Formulier Mantelzorg. In de training is naast het Model Mantelzorg ook aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijn Mantelzorg in de palliatieve zorg. Het instrument mantelzorg is opgenomen in de werkprocessen. Enkele medewerker hebben een train-the-trainer cursus voor interne vervolgtrainingen afgerond. Tevens is er een handzame tool voor zorgverleners ontwikkeld om overbelasting en risicofactoren bij mantelzorgers tijdig te signaleren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website