Projectomschrijving

Doel: integratie 2 Goede Voorbeelden

KWaliteit van SAmenwerking tussen zorgverleners zal leiden tot betere zorg voor de patiënt in de palliatieve fase. KWASA wordt uitgevoerd op basis van 2 Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg: de signaleringsbox voor verzorgenden en de methodiek besluitvorming voor artsen/verpleegkundigen.

Het doel van integratie van deze goede voorbeelden is om bij mensen die in een verpleeghuis blijven vragen, problemen, symptomen en zorgen sneller te signaleren en analyseren en op basis van deze informatie keuzes te maken in het aanbieden en verlenen van zorg.

De systematiek van de instrumenten helpt om duidelijkheid, rust en kwaliteit in de multidisciplinaire samenwerking te brengen. De aanname is dat zorg daardoor beter en sneller passend vorm krijgt en dat daardoor onder- en overbehandeling kan worden voorkomen.

Beoogd resultaat: onderwijs verzorgen en digitaal instrument ontwikkelen

We zullen onderwijs geven aan teams en evalueren de voor patiënt en naasten merkbare effecten daarvan. Er zal een digitaal instrument worden ontwikkeld dat kan worden geïntegreerd in elektronische patiëntendossiers.

Een patiënt-/naastenraad maakt deel uit van het onderzoeksteam en ondersteunt de implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website