Projectomschrijving

In dit project zal beschikbare en voor het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ relevante kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland in kaart worden gebracht. Het programma omvat 4 thema’s:  

  • Bewustwording en cultuur
  • Organisatie en continuïteit van zorg
  • Zorginnovaties en kwaliteit
  • Patiënten/ naasten participatie

Voor elk thema wordt de beschikbare kennis verzameld. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot relevante en belangrijke thema's en doelgroepen voor onderzoek binnen het programma Palliantie. De kennis wordt verzameld op basis van relevante en recente rapporten, proefschriften, artikelen en databases. De auteurs en eigenaars (organisaties en personen) van deze informatiebronnen zullen worden verzocht om informatie te verstrekken.  De kennissynthese wordt uitgevoerd door de 8 expertisecentra voor palliatieve zorg. Trekkers van het project zijn de expertisecentra van het Erasmus MC, het VUmc en het Radboudumc. Het rapport is 1 juni 2016 opgeleverd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website