Projectomschrijving

Voor mensen in de palliatieve fase is persoonsgerichte zorg door zorgverleners belangrijk. Een combinatie van aandacht voor lichamelijke problemen, levensvragen en knelpunten in de omgeving hoort daarbij. Om dat doel te bereiken moeten patienten, naasten en zorgverleners elkaar beter begrijpen. Maar ook zorgverleners onderling moeten meer van elkaar leren.

Doel: betere communicatie tussen patiënt, naasten en (tussen) zorgverleners

Dit project richt zich daarom op de communicatie tussen patienten, naasten en zorgverleners en ook tussen zorgverleners die samenwerken.

Proces: ontwikkeling van instrument, onderzoek, scholing en implementatie

Er wordt een instrument (door)ontwikkeld dat helpt ervaringen van de patient meer zichtbaar te maken en gemakkelijker te bespreken. Dit 'Utrecht Symptoom Dagboek-4D' bestaat uit vragen aan de patient over lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorgen die hen bezig houden. Iedere week beantwoordt de patient zelf de vragen als basis voor gesprek met zorgverleners. In 3 projectfasen wordt gewerkt aan de combinatie van onderzoek, scholing en implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website