Projectomschrijving

Mensen met een ongeneeslijke ziekte krijgen te maken met lichamelijke problemen, behoeften en wensen die gevolgen hebben voor hun eigen rol in hun sociale omgeving en voor levensvragen (spiritueel). Het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel (USD-4D) is een hulpmiddel om die problemen en de gevolgen in kaart te brengen en erover te praten met naasten en zorgverleners.

Doel

Met ons project INZICHT, hebben we de volgende vragen beantwoord:

  • Welke woorden geven patiënten aan zorgbehoeften als het gaat om hun eigen rol in de omgeving en levensvragen?
  • Helpt het USD-4D om deze zorgen begrijpelijk in kaart te brengen en te volgen?
  • Hoe kunnen patiënten en zorgverleners het USD-4D het beste in de praktijk gebruiken?

Resultaten

Uit ons onderzoek is gebleken dat mensen in de palliatieve fase vaak dezelfde woorden gebruiken voor sociale en spirituele zorgbehoeften. Zorgverleners moeten deze behoeften daarom in deelvragen uitvragen om te begrijpen wat patiënten willen.

Ook bleek dat het USD-4D-instrument voor zowel patiënten als zorgverleners begrijpelijk moet zijn en goed moet aansluiten bij belangrijke onderwerpen. Zorgverleners kunnen het instrument inzetten als een betrouwbaar hulpmiddel in een gesprek met mensen in de palliatieve fase en hun naasten.
Een andere belangrijke conclusie is dat het helpt als zorgverleners patiënten vragen om de USD-4D zelf te gebruiken als hulpmiddel voor een gesprek. Dit brengt hun lichamelijke problemen en gevolgen in kaart en zorgt ervoor dat er iets gedaan wordt met de wensen en behoeften die patiënten en naasten in een gesprek aangeven. Voor zorgverleners is zo’n uitnodiging nog niet altijd gemakkelijk, maar training en ondersteuning door collega’s kan helpen.

Impact

Het USD-4D helpt mensen bij het in gesprek gaan met hun zorgverlener over wat zij en hun naasten belangrijk vinden op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Het dagboek draagt daarmee bij aan meer steun en zelfregie bij mensen met een ongeneeslijke ziekte.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website