Projectomschrijving

Doel
SRG wil met Zorgpad Stervensfase een kwaliteitsslag maken in de zorg voor haar palliatieve patiënten. Met het zorgpad ervaren patiënten en naasten meer rust en grotere voldoening in de laatste levensdagen van de patiënt. Het zorgpad geeft input voor verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg door SRG. SRG kent als strategie om zvm te werken met zorgpaden.

Toepassing
Het eigen digitale zorgsysteem ‘PlanCare’ wordt gekoppeld aan een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase, waardoor het zorgpad is geborgd.
Zorgpad Stervensfase wordt gefaseerd ingevoerd in de hele organisatie.


Implementatie

Een werkgroep met vertegenwoordiging SRG en het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden begeleidt het implementatietraject. Samenwerking met het netwerk bevordert wederzijdse kennisoverdracht. Het netwerk wordt ingezet als klankbord bij het maken van keuzes in de zorg voor deze doelgroep. SRG zal ingaan op vraagstukken die het netwerk inbrengt. In een aparte werkgroep wordt een scholing ‘Palliatieve Zorg’ ontwikkeld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website