Vervolg

Zorg

Op basis van het literatuuronderzoek formuleerden de onderzoekers de volgende zaken ('domeinen') als bepalend voor de kwaliteit van leven in de palliatieve fase van een ziekte: lichamelijk comfort, (lichamelijk) functioneren, cognitief functioneren, psychologisch welbevinden, sociaal welbevinden, spiritueel welbevinden en waargenomen kwaliteit van zorg.

Onderzoek

De inventarisatie van bestaande meetinstrumenten leverde een lijst op van 29 meetinstrumenten. Elk instrument is vervolgens beoordeeld op divers eigenschappen waaronder validiteit, interne consistentie, reproduceerbaarheid en interpreteerbaarheid. 
De algemene kenmerken van de meetinstrumenten - zoals de doelpopulatie, de domeinen van kwaliteit van leven die gemeten worden, het aantal vragen en de invultijd - verschillen sterk per meetinstrument. Zo varieert bijvoorbeeld het aantal vragen tussen de 8 en 138 en de invultijd tussen de 2 minuten en 2 tot 3 uur. De meerderheid van de meetinstrumenten
zijn self-report vragenlijsten, dus ontwikkeld om door de patiënt zelf in te vullen.
De meeste instrumenten meten maar één of twee domeinen, en geen van de instrumenten meet alle domeinen die volgens de literatuur als meest belangrijk voor de kwaliteit van leven van palliatieve patiënten worden beschouwd. Een aantal domeinen wordt door weinig instrumenten gemeten, cognitief functioneren bijvoorbeeld door slechts één instrument. Verrassend veel instrumenten  -15 - meten spirituele aspecten van de kwaliteit van leven.
Een volledig overzicht van de kenmerken van alle instrumenten is te vinden op www.meetinstrumentenpalliatievezorg.nl.

Aanbevelingen

Implementatie

Op grond van de gevonden resultaten komen de onderzoekers tot de volgende aanbevelingen:

 • Het gebruik van instrumenten in de zorg moet gestimuleerd worden
 • Vertaal geen instrumenten op eigen houtje
 • Ontwikkel geen nieuwe instrumenten als er al instrumenten bestaan om het gewenste construct te meten
 • Stimuleren van het gebruik van een basisverzameling instrumenten waarmee de belangrijkste uitkomsten gemeten kunnen worden
 • Stimuleren van coördinatie van de ontwikkeling van instrumenten
  • Stimuleren van het gecoördineerd vertalen van instrumenten
  • Stimuleren van het gecoördineerd valideren van bestaande instrumenten
  • Stimuleren van het gecoördineerd ontwikkelen van nieuwe instrumenten
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website