Projectomschrijving

7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn een feit en landelijke dekking is gerealiseerd. NIK is een samenwerkingsverband van professionals met kennis en ervaring in de kinderpalliatieve zorg en heeft de opdracht om een centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en professionals om deskundigheid te vergroten.

Onderzoek

In 1 jaar zijn ruim 100 gezinnen geholpen met een veelal complexe hulpvraag. Spiegelgesprekken met ouders over hoe zij de zorg voor hun kind ervaren en welke verbetermogelijkheden zijn zien, zijn gevoerd. De uitkomsten en resultaten van de quickscan OMK1 verwerken de NIK in hun jaarplannen. In de regio’s zijn kortere lijnen ontstaan en het gesprek over hoe zorg voor kind en gezin te verbeteren, wordt gevoerd. De NIK hebben een signalerende rol: best practices én knelpunten worden gedeeld en zo nodig opgeschaald. Blik vooruit: bekendheid bij ouders én professionals vergroten en de doelgroep van de NIK verbreden naar gezinnen met een ernstig ziek kind.

Resultaten

Meer informatie

Interview

Carolien Huizinga (projectleider) en Monique Christophe (coördinator NIK Zuidoost-Brabant en Limburg) vertellen wat er allemaal gebeurt binnen een Netwerk Integrale Kindzorg. 'De focus werd duidelijk al ruimer dan alleen maar medisch-verpleegkundig,' aldus Huizinga.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website