Projectomschrijving

Bespreken afwegingen behandeling ongeneeslijke kanker beperkt

Veel beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vragen om een persoonlijk afweging. Wat is de winst en wat is de last van een behandeling? In medische consulten wordt slechts beperkt over deze afweging gesproken. Ook blijft de mogelijkheid om af te zien van een behandeling vaak onbenoemd. Dit staat het bieden van passende zorg in de weg.

Bevorderen gezamenlijke besluitvorming 

Dit project wil gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker bevorderen, zodat patiënten de zorg krijgen die bij hen past.

Training en hulpmiddelen voor zorgverleners 

We richten ons op alle betrokkenen: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, patiënten en naasten. We ontwikkelen en evalueren een training voor zorgverleners. Ook bieden we Els Borst gesprekken aan waarin zorgverleners in gesprek gaan met patiënten. Ten slotte ontwikkelen we 2 hulpmiddelen voor patiënten en naasten: een Gesprekswijzer om hen te helpen bij gedeelde besluitvorming en een consultkaart om een gesprek over het levenseinde gemakkelijker te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website