Projectomschrijving


In de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Noord en Midden Holland bleek een grote groep verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen  niet altijd voldoende kennis en ervaring te hebben om goede kwaliteit van palliatieve zorg te bieden. Daarom is de inspiratiecyclus STEM uitgevoerd en is een concreet verbeterplan opgesteld voor het dagelijks werk en open communicatie over de laatste levensfase tussen zorgverleners en met patiënten. Ook is de train-de-trainers cursus aangeboden zodat medewerkers bewustwordingsbijeenkomsten kunnen geven in de eigen zorginstelling.
STEM heeft gezorgd voor deskundigheidsbevordering en bewustwording bij zorgprofessionals en leidinggevenden. Patiënten krijgen zorg die beter past bij hun wensen, behoeften en waarden. Er is meer aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied. STEM heeft positieve effecten voor professionals en teams op het gebied van persoonlijke groei, teambuilding en zorgverbetering en is opgenomen in het beleid van de betrokken organisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website