Projectomschrijving

Het RCPZ-NO bestaat uit het Expertisecentrum, de netwerken Palliatieve zorg, het IKNL, vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en de Zorgbelang organisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Doel van dit consortium

Het realiseren van optimale palliatieve zorg in Noord Nederland. In de startfase zijn regionale best practices en uitdagingen geïdentificeerd.

Gemeenschappelijke knelpunten zijn:

  1. markering van de palliatieve zorgfase en
  2. opstellen van een pro-actief zorgplan in samenwerking met patiënt en naasten.

Tijdens een werkveldconferentie is vastgesteld dat deze thema’s als eerste worden aangepakt, waarbij de focus ligt op de meerwaarde die markering en pro-actieve zorgplanning hebben voor het welbevinden van patiënt en naasten.

Doelgroepen consortium

Het consortium richt zich op de doelgroepen patiënten met eindfase kanker, hartfalen en dementie. Het consortium heeft een kwartiermaker geworven die ondersteunt bij ontwikkeling en implementatie van relevante projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website